הקלטת מפגש ההיכרות עם קורס לשווק עם מיטל.
 ההקלטה זמינה להקשבה כאן עד יום חמישי ה- 7.12.23.

במפגש שיתפתי במרכיבי תהליך השיווק המלא לביסוס עסק יציב,
שיש בו הכנסות ורווחים של עשרות ומאות אלפי שקלים בשנה.

הסברתי על הקורס ומשתתפות הקורס שיתפו על התהליך, התוצאות וההישגים בעקבות הקורס.

בהצלחה לנו ובשורות טובות לכולנו,
מיטל צ'סנר